Ostatní

Otevření školy Pivoňka /15:30

Řemeslné dílny /14:00 - 18:00

Ledovec - výroba svíček
keramik Martin s kruhem
Charita Dobříš - potisky na látku
Charita Rokycany - drátkování a výrobky
Jarda Zíval - kovář

Komentovaná prohlídka pivovaru /14:00 a 17:00

Muzeum každodennosti opět v nové podobě /otevřeno 14:00 - 18:00