Historie

Chříčský pivovar vznikl jako pivovar panský, byl tedy zřízen a provozován místní vrchností. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1567, kdy si chříčské panství, ke kterému náležely také obce Lhota, Holovousy, Hedčany, Studená, Březsko, Milíčov, Bělobožice a Dubjany, mezi sebe dělili bratři Oldřich a Šebestian z rodu Lažanských. Chříčské panství pak často měnilo vlastníky (1585 – Jan Týřovský z Eisendele, 1701 – Václav Josef, hrabě Lažanský). V roce 1764 získal panství Ústav šlechtičen u sv. Anděla v Praze, který jej držel ve svém vlastnictví až do roku 1906. V roce 1904 zde začala v nájmu působit rodina Konopásků a v roce 1913 koupil pivovar Petr Konopásek se svým synem Josefem. Rodina provozovala pivovar až do roku 1944 a během svého působení jej rozsáhle zmodernizovala. V rozmezí let 1925-1929 byla instalována nová dvounádobová varna s přímým otopem o objemu 36 hektolitrů. Mezi dvěma světovými válkami měl pivovar výstav (roční produkce) okolo 1 000 hektolitrů a zásoboval hospody v nejbližším okolí. Během druhé světové války byla výroba zastavena.

Podoba pivovaru mezi dvěma světovými válkami Požahování sudů Vykulování sudů
Vykulování sudů Stará varna 1932 Pivovar Chříč 1958

Komunistická revoluce v roce 1948 znamenala konec nadějí na poválečnou obnovu pivovaru. Pivovar začalo užívat zdejší JZD, které zde umístilo sýpky, a další prostory byly využívány jako sklady. Většina původního zařízení byla prodána do šrotu a budova celkově chátrala. Syn Josefa Konopáska, Jiří, pak dlouhou dobu působil jako sládek v pivovaru v Karlových Varech. Plánovanou asanaci objektu odvrátila revoluce v roce 1989 a vrácení objektu původním majitelům.


V roce 2009 se o zchátralý a téměř nevyužívaný objekt pivovaru začalo starat občanské sdružení Propolis, skupina přátel, které spojuje zájem o chříčský pivovar a chuť aktivně se podílet na jeho obnově. Naší vizí je přetvořit celý areál v místo, kde se budou setkávat lidé se zájmem o historii, umění, krajinu, tradice a řemesla. Naším cílem je proměnit chříčský pivovar v podnětné místo, které bude obohacovat své návštěvníky i pozapomenutý kraj.


Již v samotném počátku s námi byla přítomna myšlenka na zřízení rukodělné chráněné dílny – místa, které dá práci lidem s postižením, a díky kterému vzniknou zajímavé výrobky. Ke vzniku plánované dílny však vedla dlouhá cesta. Nejdříve bylo zapotřebí vyrvat ze spárů všudypřítomné zkázy nejen samotnou budovu, ale i přilehlou zahradu a potok. Díky nezištné pomoci stovek dobrovolníků a podpory řady drobných i větších dárců jsme za uplynulých pět let dokázali zastavit devastaci a objekt část po části navracíme do původního stavu. Při našich úvahách o podobě chráněné dílny jsme se nechali inspirovat geniem loci pivovaru a ten nám sám posléze vnukl ojedinělý nápad, totiž spojit vaření piva s původní myšlenkou chráněné dílny.


Od počátku našeho působení v pivovaře jsme chtěli toto místo, jakkoliv vypadalo neutěšeně, otevřít lidem z blízkého okolí i z dálky. Postupně tak vznikala nová tradice akcí v Chříči – především letního festivalu Křič Fest a obnoveného masopustu. Později jsme začali pořádat také nepomuckou pouť, adventní koncert a štědrovečerní zpívání na návsi. Součástí letního času na pivovaře se staly vzdělávací akce pro místní školy, kurzy řemesel, pobytové programy pro děti a další. V roce 2012 jsme otevřeli Muzeum každodennosti představující život na venkově v minulosti. V roce 2014 se nám díky grantu od Nadace VIA podařilo otevřít Chříčskou klubovnu, kde probíhají jak pravidelné programy (cvičení, promítání, výtvarné dílny), tak jednorázové akce. S projektem Chříčské klubovny jsme se dostali mezi pět finalistů ceny Gratias Tibi 2015, kterou vyhlašuje Člověk v tísni.


Od roku 2015 vaříme pivo! Do pivovaru jezdí pracovat sedm skvělých pomocníků z domova pro osoby se zdravotním postižením v Zavidově a 3 lidi s tělesným postižením z blízkého okolí. Vaříme Pazdráta - světlou jedenáctku, letní desítku Karbaník, American Brown Ale, stout Nebožtík a další speciály z Chříče. Na léto se chystá také sladová limonáda. Zatím se vše daří, doufejme že to tak bude i nadále!

Dej Bůh štěstí!